“Hurmaların kokularını alıyor domuz. Başka zeytine bakmaz hiç, hurmayı bizden iyi bilir. Nerede hurmalık zeytin var hepsini bilir. Gezerken gezerken biliyor o.”

“The boars sense the smell of hurma*. They know it better than us. They know where exactly all the hurma is and don`t even mind the other olives. They know it as they wander around.”

*hurma: a endemic olive type in Karaburun

Mehmet Tunçer // 20.04.2019, Kösedere

We will share the detailed program for the workshop and forum in İzmir and Karaburun very soon. Save the date!

Çok yakında, İzmir’de ve Karaburun’da gerçekleşecek bir çalıştay ve forum içeriği duyurumuz olacak. Tarihleri şimdiden not edin!

 

Here is the reconstruction of an olive oil plant from the 6th century BC in Urla, Izmir. We are here to look for any circular tips on how olive has been produced and consumed over history.

Urla’da bulunan, MÖ. 6. yüzyıla tarihlenen zeytin yağı işliğinin yeniden inşası. Zeytinciliğin tarihine bakıp döngüsellik adına ipuçları aramak için buradayız.

This is one of the primordial olive trees we met today during our field study. Olive is known as one of the longest living beings and is indigenous to this region.

Arazi çalışmasında bugün karşılaştığımız kâdim zeytin ağaçlarından biri. Bu yöreye özgü bir tür olan zeytin, en uzun yaşayan canlılardan biri olarak biliniyor.