Home / Ana Sayfa

Pomace: Learning Circularity from Olive

Project Pomace is a collaborative experiment on circular design between the Netherlands and Turkey. It is inspired by the intrinsic circular qualities of the ancient olive cultivation practices in Karaburun, Izmir. It suggests that understanding the inherent qualities of this very own practice will help the designers to develop an understanding on circular design and provide them with profound inspirations. To this end, the first phase of the project aims to document and present a circular story of the olive in this local context. In the second phase, it will aim at encouraging the local designers to develop circular design ideas and realize them in collaboration with the ones in the Netherlands.

The project is supported by the Creative Industries Funds NL (Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie). The project team is composed as follows;
Serdar Aşut (NL) // project coordinator | architect | founder of Random Works design agency
Melis Baloğlu (NL) // designer | founder of Melis Baloglu Design
Friso Gouwetor (NL) // designer | founder of Studio FG
Can Gündüz (TR) // architect | lecturer at Izmir Institute of Technology
Bilge Demirtaş (TR) // director – video artist
Olive Academy (TR) // local NGO in Karaburun
Karaburun Municipality (TR) // local co-financier


Pirina: Döngüyü Zeytinden Öğrenmek

Pirina, Hollanda ve Türkiye arasında ortaklaşa yürütülen bir döngüsel tasarım projesi. İzmir Karaburun`da sürdürülen kadim zeytincilik geleneğinin kendine has döngüsel niteliklerinden esinleniyor. Bu geleneğin doğasını kavramanın, döngüsel tasarıma yönelik bir kavrayış geliştirmeyi kolaylaştıracağını ve tasarımcılara bu doğrulta esin kaynağı olacağını öngörüyor. Bu amaçla projenin ilk aşamasında bu yerel bağlamda zeytinin yasam döngüsünü belgeleyip sunmayı amaçlıyor. İkinci aşamada ise yerel tasarımcıların bu bağlamdan hareketle döngüsel tasarım fikirleri geliştirmelerini ve Hollanda`daki tasarımcılar ile iş birliği içinde bu fikirleri hayata geçirmelerini hedefliyor.

Hollanda`da bulunan Yaratıcı Endüstriler Fonu (Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) tarafından desteklenen projenin ekibi şu şekilde:
Serdar Aşut (NL) // proje yürütücüsü | mimar | Random Works tasarım ofisi kurucusu
Melis Baloğlu (NL) // tasarımcı | Melis Baloglu Design kurucusu
Friso Gouwetor (NL) // tasarımcı | Studio FG kurucusu
Can Gündüz (TR) // mimar | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi
Bilge Demirtaş (TR) // yönetmen – video sanatçısı
Zeytin Okulu (TR) // sivil toplum kuruluşu
Karaburun Belediyesi (TR) // yerel destekçi