Home / Ana Sayfa

Pomace: Learning Circularity from Olive

Project Pomace features a series of design experiments with bio-based materials towards a creative circular practice. It is a collaborative design research between the Netherlands and Turkey involving designers and makers from both countries.

The project is inspired by the intrinsic circular qualities of the ancient olive cultivation practices in Karaburun, Izmir. It suggests that understanding the inherent qualities of this very own practice and culture will help us to develop an understanding on circular design thoroughly. The project documents and presents them through different forms of media. Moreover, the production of olive and its by-products outputs biological residues still to be examined from a design perspective. Project Pomace does so through hands-on design research by involving the local designers and producers and by utilizing the local production systems.

The project is supported by the Creative Industries Funds NL (Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie). The project team is as follows;

Serdar Aşut (NL) // project coordinator | architect & academic | Random Works
Iris Jönsthövel (NL) // product designer | Atelier Wild Iris
Melis Baloğlu (NL) // visual designer & academic | Melis Baloglu Design
Friso Gouwetor (NL) // architect | Studio FG
Olive Academy (TR) (R. Funda Barbaros, Özge Erdölek Kozal, Sururi Uras, Alirıza Arıbaş,Işıkcan Barbaros) // local NGO in Karaburun
Karaburun Municipality (TR) // local co-financier
Emre Gönlügür (TR) // academic | IUE Faculty of Fine Arts and Design
Betül Hafızoğlu (TR) // product designer
Yaman Umut Bilir (TR) // filmmaker
Elif Tekcan (TR) // fashion designer & academic
İzmir Metropolitan Municipality (TR) // partner


Pirina: Döngüyü Zeytinden Öğrenmek

Pirina, yaratıcı döngüsel tasarım yaklaşımları ortaya koymayı hedefleyen ve biyomalzemelerin değerlendirildiği bir dizi deneysel tasarım uygulamasını içeren bir proje. Hollanda ve Türkiye arasında iş birliği ile yürütülen ve her iki ülkeden tasarımcı ve üreticilerin yer aldığı bir tasarım araştırması.

Proje, İzmir Karaburun`da sürdürülen kadim zeytincilik geleneğinin kendine has döngüsel niteliklerinden esinleniyor. Bu geleneğin doğasını kavramanın, döngüsel tasarıma yönelik kapsamlı bir kavrayış geliştirmeyi kolaylaştıracağını öngörüyor. Bu sebeple de söz konusu bu geleneği çeşitli araçlarla belgeleyip sunmayı hedefleyen bir dizi çalışmayı da kapsıyor. Öte yandan zeytin ve yan ürünlerinin üretiminde tasarımcı gözüyle ele alınmayı bekleyen çeşitli biyolojik artıklar mevcut. Proje kapsamında, yerel üretim sistemlerini kullanarak, yerel tasarımcı ve üreticilerin de katılımıyla bu artıkların yaratıcı tasarım uygulamalarında nasıl değerlendirilebileceğine dönük uygulamalar yürütülüyor.

Hollanda`da bulunan Yaratıcı Endüstriler Fonu (Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) tarafından desteklenen projenin ekibi şu şekilde:

Serdar Aşut (NL) // proje yürütücüsü | mimar & akademisyen | Random Works
Iris Jönsthövel (NL) // ürün tasarımcısı | Atelier Wild Iris
Melis Baloğlu (NL) // görsel tasarımcı & akademisyen | Melis Baloglu Design
Friso Gouwetor (NL) // mimar | Studio FG
Olive Academy (TR) (R. Funda Barbaros, Özge Erdölek Kozal, Sururi Uras, Alirıza Arıbaş, Işıkcan Barbaros) // sivil toplum kuruluşu
Karaburun Municipality (TR) // yerel destekçi
Emre Gönlügür (TR) // akademisyen | İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Betül Hafızoğlu (TR) // ürün tasarımcısı
Yaman Umut Bilir (TR) // film yapımcısı
Elif Tekcan (TR) // moda tasarımcı & akademisyen
İzmir Büyükşehir Belediyesi (TR) // partner