A bit more about the project…

We tend to think of design as an act which has a start and endpoint. This perception is deeply in line with the misconception of a linear and one-way life span of design products. Whereas, the process in which the designer is engaged in its common sense is merely a small portion of the entire life cycle of a product. The material (and possibly even the immaterial) presence of the product does, in fact, exist before and after this process as well. When we do not recognize this what we end up with are obvious catastrophes such as masses of wastes or profound paradoxes on why we actually do produce.

We can rather comprehend design as an act of conscious interventions on things that continuously act and evolve within systems that overlap with each other. Such an understanding will help us to alter the misconception of the linear and one-way presence of things. By this means we can develop products that can sustain their values in a circular manner instead of being things to join the masses of wastes.

The circular design proposes certain approaches and methods to enable this ideal concept. It aims at a sustainable, efficient and more meaningful future that is human and nature-oriented by considering design with all its dimensions such as economical, ecological, social and philosophical.

Our project titled “Pomace: Learning Circularity from Olive” focuses on the ancient olive cultivation practices in Karaburun, Izmir in order to put forward a genuine approach on circular design in a local context. It aims to do so first by exploring the unique life cycle of olive that evolves from “delice” to pomace and the social, economical and cultural relationships around this cycle. The reason for taking olive as a starting point for this circular design experiment is our hypothesis that this very own cultivation practice has intrinsic qualities which are already fairly circular and therefore is promising to lead a way to encourage the designers and the local community to produce in a more circular manner.

The project plan includes several gatherings, workshops and calls for participation in design experiments. We will keep you updated on the progress of our project on this website, on our Instagram account and on our Facebook page. Feel welcome to join!


Proje hakkında biraz detay daha…

Tasarlamayı, başlangıcı ve sonu olan bir eylem olarak algılamaya yatkınız. Tasarlanan ürünün de buna benzer doğrusal ve tek yönlü bir ömre sahip olduğu yanılgısı da bu algı ile oldukça ilişkili. Oysa ki alışıldık haliyle tasarımcının dahil olduğu süreç, ürünün yaşam döngüsünün oldukça küçük bir kısmını oluşturuyor. Ürünün maddi (ve olasılıkla gayrı maddi) varlığı, aslen bu sürecin öncesinde ve sonrasında da mevcut. Bunun farkına varmamak en yalın haliyle, nasıl baş edeceğimizi bilemediğimiz atık yığınları gibi gözle görülür yıkımlara; veya neden üretiyor olduğumuzla ilişkili derin kavramsal çelişkilere sebep oluyor. Bunun yerine tasarlamayı birbiri ile örtüşen sistemlerin içinde sürekli olarak devinen ve başkalaşan şeylere bilinçli bir müdahale olarak algılamak bu tek yönlü ve doğrusal varoluş yanılgısını gidermeye yarayacaktır. Böylesi bir yaklaşımla ürün, kullanım süresi sonunda atık yığınlarına katılacak bir nesne olmak yerine sürekli kendini besleyen bir döngüde değerini koruyabilen bir maddeler bütünü olarak kurgulanabilir.

Döngüsel tasarım olarak adlandırılan tasarım yaklaşımı, bu ideali mümkün kılmayı hedefleyen kavrayış ve yöntemler içeriyor. Tasarımı ekonomik, ekolojik, toplumsal, kavramsal vb. olası tüm boyutları ile birlikte ele alarak doğa ve insan odaklı, sürdürülebilir, verimli ve daha anlamlı bir gelecek yaratma peşinde.

“Pirina: Döngüyü Zeytinden Öğrenmek” başlıklı bu proje, döngüsel tasarıma ilişkin özgün bir yaklaşım ortaya koyabilmek adına Karaburun`da süregelen kadim zeytincilik geleneğinden esinlenmeyi hedefliyor. Burada zeytinin “delice”den pirinaya evirilen döngüsünü, bu döngüde ortaya çıkan ürünleri, bu döngü etrafındaki toplumsal, ekonomik ve kültürel ilişkileri anlayıp buradan aldığı esinle tasarım adına yeni yaklaşımlar kurma peşinde. Projenin öyküsünün zeytinden başlamasının sebebi ise bu kadim uygulamanın zaten hâlihazırda oldukça döngüsel olduğu ve bu doğrultuda yol gösterebileceği varsayımı.

Proje çeşitli buluşmalar, atölye çalışmaları ve tasarım deneylerine katılım çağrıları içeriyor. İlerleyen aşamalarla ilgili güncellemeleri bu site, Instagram profilimiz ve Facebook sayfamız aracılığı ile paylaşacağız. Katılımınızı bekleriz!